Wat zijn de voordelen van biotechnologie?

In deze publicatie nemen we een paar van de voordelen van biotechnologie voor de mens onder de loep.

Wat is biotechnologie? Je kunt biotechnologie beschouwen als de studie van biowetenschappen, of biologie, en het creëren van echte oplossingen voor problemen.

Biotechnologie is een door de wetenschap gestuurde industrie die gebruikmaakt van levende organismen en moleculaire biologie om allerlei producten en therapeutische middelen te produceren om het leven van mensen te verbeteren.

De biotechnologische sector is de laatste jaren snel gegroeid en heeft een belangrijke rol gespeeld in de gezondheidszorg en farmaceutische industrie, maar ook in de genomica, de levensmiddelenproductie en de productie van biobrandstoffen.

Hoewel biotechnologie de laatste jaren onder vuur heeft gelegen vanwege de toepassing van genetische modificatie - waarvan het langetermijneffect op het menselijk leven over het algemeen onbekend is - de technologie is niettemin nuttig gebleken voor het verlengen van de levensduur van de mens en het verbeteren van de kwaliteit van het leven op aarde.

Dankzij biotechnologie zijn er talloze producten en therapieën ontwikkeld om ziekten te behandelen, de honger in de wereld te bestrijden door de voedselproductie te optimaliseren met meer en betere gewasopbrengsten en door biobrandstoffen te ontwikkelen die de uitstoot van broeikasgassen beperken om de gevolgen van klimaatverandering en opwarming van de aarde tegen te gaan.

Voordelen van biotechnologie

Volgens het Wereld Economisch Forum levert biotechnologie een aantal voordelen van biotechnologie op voor de mens.

1. Bioproductie van duurzame chemicaliën, energie en andere materialen

De mens heeft enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen in de wereld uitgeput. Deze reserves zijn eindig en niet hernieuwbaar. Bovendien dragen ze sterk bij aan broeikasgassen die het milieu negatief beïnvloeden. Biotechnologie kan bijdragen aan een duurzaam milieu door kunstmatige biosynthese, waarbij levende organismen zoals bacteriën, schimmels of planten worden gebruikt om brandstoffen, chemicaliën en andere materialen te maken.

2. Genetisch gemodificeerde gewassen maken duurzame voedselproductie mogelijk

Nu de wereldbevolking naar duizelingwekkende aantallen stijgt, is en blijft de productie van voldoende voedsel voor mens en dier een probleem.

De Raad voor Biotechnologie van het Wereld Economisch Forum zegt: ‘Hoewel controversieel, genetische modificatie van gewassen kan dit probleem helpen oplossen. Het is aangetoond dat, waar dit is toegestaan, moderne genetisch gemodificeerde gewassen de landbouwproductiviteit helpen vergroten. In 2011 verbouwden 16,7 miljoen boeren biotechnologische gewassen op bijna 400 miljoen hectare in 29 landen, waaronder 19 landen in ontwikkeling. Bestaande genetisch gemodificeerde gewassen dragen ook bij aan de duurzaamheid van gewassen, omdat er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn en er minder erosiebevorderende grondbewerking nodig is. Zulke gewassen dragen ook bij aan het welzijn van mens en dier, doordat ze de productiviteit van de boerderij verhogen en schimmelbesmetting van graan tegengaan.'

3. Bioprocessen in zeewater voor de productie van brandstof en chemicaliën

Nu we het toch over biobrandstoffen hebben, een rijke bron van potentiële brandstoffen en chemicaliën is de oceaan! 70% van het wereldoppervlak is bedekt met water, dus je kunt je voorstellen dat er veel zeewier ronddrijft.
Dit zeewier kan met bioprocessen worden omgezet in biobrandstof. Bacteriën en microalgen die in de oceanen leven kunnen zodanig gemanipuleerd worden dat ze efficiënter groeien en gebruikt kunnen worden om brandstof en chemicaliën te maken.

4. Bio-verwerking zonder afval

Een samenleving zonder afval was nog niet zo lang geleden een utopie. Nu, dankzij biotechnologie, is het misschien niet meer helemaal ondenkbaar. Bioraffinaderijen kunnen industriële afvalstromen gebruiken om chemicaliën en brandstof te produceren, waardoor de productiekringloop wordt gedicht en we een stap dichter bij een samenleving zonder afval komen.

5. Kooldioxide als grondstof

Hoewel kooldioxide grotendeels de schuld krijgt van de opwarming van de aarde en klimaatverandering, kan biotechnologie daar misschien verandering in brengen. Recente ontwikkelingen in de wetenschap hebben ertoe geleid dat we meer inzicht hebben gekregen in de manier waarop levende organismen kooldioxide verbruiken. Wetenschappers beginnen zodoende te begrijpen hoe we kooldioxide kunnen gebruiken om brandstof, energie, chemicaliën en andere materialen te maken om aan de behoeften van de wereld te voldoen.

6. Regeneratieve geneeskunde voor het maken van nieuwe organen

Dit spreekt redelijk voor zich, maar de vraag naar regeneratieve geneeskunde is de laatste tijd toegenomen. Biotechnologie maakt het mogelijk om weefsel en organen in een laboratorium te laten groeien zodat chirurgen die veilig kunnen implanteren als het lichaam zichzelf niet kan genezen.

7. Snelle en nauwkeurige ontwikkeling en productie van medicijnen en vaccins

Dit is zeer relevant voor de huidige situatie wereldwijd, maar het vermogen van therapeutica en vaccins om ziekten te behandelen en te voorkomen is goed gedocumenteerd. Biotechnologie biedt nu de mogelijkheid om snel therapeutica en vaccins te produceren tegen vrijwel elk doelwit.

8. Nauwkeurige, snelle, goedkope en op maat gemaakte diagnostiek en prognose

De Raad voor Biotechnologie van het WEF schreef een paar jaar geleden over de voordelen van biotechnologie en gaf daarbij een nauwkeurige voorspelling van een wereldwijde pandemie.

‘Een van de meest concrete en ernstige bedreigingen voor de mensheid is een potentiële wereldwijde pandemie. Biotechnologie kan de platforms leveren die nodig zijn om biologische bedreigingen op te sporen, mogelijke behandelingsmethoden te ontwikkelen en de oplossingen wereldwijd te produceren. Het identificeren van scherpere doelen en het gecombineerde gebruik van nano- en informatietechnologie maken het mogelijk om snelle, nauwkeurige, op maat gemaakte en goedkope diagnostiek en prognosesystemen te ontwikkelen.’

9. Biotechnologische verbeteringen van bodem en water

Landbouwgrond en zoet water zijn twee van onze belangrijkste, maar beperkte hulpbronnen. Door de jaren heen hebben verkeerd gebruik en onrechtmatige toe-eigening deze hulpbronnen bedreigd naarmate de vraag toenam. Biotechnologie is begonnen de vitaliteit en levensvatbaarheid van beide hulpbronnen te herstellen.

Het WEF zegt: 'Een nieuwe generatie van zich ontwikkelende technologieën is veelbelovend, niet alleen om deze hulpbronnen verder te herstellen, maar ook om hun potentieel te vergroten. Het gaat hierbij om bioremediatie om met microbieel metabolisme verontreinigende stoffen te verwijderen, bioregeneratie om levensondersteunende hulpbronnen te vernieuwen of te herstellen met behulp van biologische processen en bioaugmentatie om een groep natuurlijke microbiële stammen of een genetisch gemanipuleerde variant te introduceren om verontreinigde grond of water te behandelen.'

10. Geavanceerde gezondheidszorg door genoomsequentiebepaling

Wat 13 jaar geleden nog 1,5 miljard USD kostte om te doen, kan nu in een dag gedaan worden voor minder dan 1.000 USD. Het sequencen van het menselijk genoom stelt ons in staat de bouwstenen van het leven en hoe ze van elkaar verschillen beter te begrijpen. Met biotechnologie en ons begrip van genetische varianten en de bijbehorende gevolgen, kunnen we dus ziekten voorkomen voordat ze ontstaan.

Hoe Peli professionals de biotechnologische bedrijfstak helpt

Het zal duidelijk zijn dat wetenschappers op elk gebied, ook in de biotechnologie, gebruikmaken van allerlei apparaten en instrumenten. Deze apparaten en instrumenten zijn uiterst kwetsbaar en moeten beschermd worden tijdens transport en opslag. Peli-koffers worden voortdurend getest door professionals onder de zwaarste omstandigheden op aarde. De beschermende koffers zijn de betrouwbare keuze voor uiteenlopende kwetsbare laboratoriumapparatuur, wetenschappelijke instrumenten, analytische instrumenten en zware communicatiesystemen.

De koffers zijn niet alleen vrijwel onverwoestbaar, IP67 waterdicht, stofdicht, luchtdicht en chemisch resistent, maar dankzij het binnenwerk op maat kan essentiële apparatuur van elke grootte en vorm in een Peli-koffer worden opgeborgen met de garantie dat alles optimaal functioneert op de plaats van bestemming.

Peli BioThermal is een speciale divisie van Peli Products die de biowetenschappelijke en biotechnologische bedrijfstak voorziet van een breed scala aan passieve gepatenteerde verpakkingsoplossingen voor eenmalig gebruik en herbruikbare temperatuurregeling voor de veilige distributie van ingevroren, gekoelde en temperatuurgevoelige ladingen. Met hun gespecialiseerde diensten op het gebied van ontwerp, techniek en laboratoriumtests bieden ze klanten oplossingen voor de koudeketen die het best bij hun doel passen.

Hun Crēdo ProEnvision track-and-trace software stelt klanten in staat om temperatuur gecontroleerde verpakkingsvoorraden te controleren gedurende de complete distributiecyclus. Klanten kunnen hiermee ook voldoen aan alsmaar strengere internationale regelgeving en omgaan met ingewikkelde transportroutes en onvoorziene vertragingen, terwijl ze met vertrouwen kritieke, waardevolle ladingen over de hele wereld kunnen volgen.

Als je onze volledige catalogus Peli Protective Cases wilt bekijken, klik dan op de knop hieronder.

Nu winkelen voor Peli cases

Subscribe

Kom bij het gesprek