Waarom stijgen en dalen de grondstofprijzen?

Bij deze gelegenheid, hebben we besloten een snelle gids samen te stellen over waarom de grondstofprijzen stijgen en dalen, zodat je een idee krijgt over wat er nodig is om een product te maken van begin tot eind.

Het is voor ons als consumenten heel normaal om niet te beseffen wat er allemaal voor nodig is om de producten te maken die we gebruiken. Voor de meeste producten zijn grondstoffen nodig, zoals olie, hout, metalen en mineralen. Voor Peli, bijvoorbeeld, is de belangrijkste grondstof voor het maken van onze hoogwaardige waterdichte koffers een bepaald soort kunststof.

Zoals je waarschijnlijk wel weet, de prijs van grondstoffen kan voor een producerende organisatie van grote invloed zijn op de winstgevendheid van een bedrijf.

Wat zijn grondstoffen?

Allereerst, wat zijn grondstofprijzen?

Grondstoffen zijn materialen of stoffen die gebruikt worden bij de productie of fabricage van goederen.

Voorbeelden van grondstoffen zijn staal, olie, maïs, graan, benzine, bouwhout, bosproducten, kunststof, aardgas, steenkool, metalen en mineralen.

Grondstoffen kunnen worden ingedeeld in directe en indirecte grondstoffen:

  • Directe grondstoffen zijn grondstoffen die gebruikt worden in het fabricageproces van het eindproduct.
  • Indirecte grondstoffen maken geen deel uit van het eindproduct, maar worden gebruikt in het productieproces.

Grondstoffen zijn ook commodities die kunnen worden verhandeld op commodity markten over de hele wereld. De London Metal Exchange (LME) bijvoorbeeld is een van de oudste beurzen voor grondstoffen ter wereld.

De LME is het handels- en prijsvormingsplatform bij uitstek voor industriële en edele metalen wereldwijd. Via deze beurzen kunnen handelaren grondstoffen kopen en verkopen omdat ze - net als arbeid en kapitaal - productiefactoren zijn.

Hoe vraag en aanbod grondstofprijzen beïnvloeden

Hoewel er een aantal meer specifieke redenen zijn waarom grondstoffen duurder of minder duur kunnen zijn, is vraag en aanbod waarschijnlijk de beste manier om erover na te denken. Als je ooit een introductiecursus economie hebt gevolgd, dan ben je waarschijnlijk bekend met de wet van vraag en aanbod.

In het kort: als het aanbod van een bepaald goed toeneemt, gaat de prijs omlaag en - omgekeerd - als het aanbod afneemt, gaat de prijs omhoog.

Aan de andere kant hebben we ook de vraag die de theoretische vraag van de markt naar een bepaald goed weergeeft. Als de vraag toeneemt, zullen de prijzen ook stijgen en als de vraag afneemt, zullen de prijzen dalen.

Om een voorbeeld te geven: gewassen voor landbouwgrondstoffen zijn uiterst gevoelig voor weersveranderingen, die het aanbod van die grondstoffen sterk kunnen beïnvloeden. Als er een droogte is of een zware storm die de gewassen wegvaagt, zal het aanbod afnemen, wat betekent dat de prijzen voor die grondstof zullen stijgen.

Het effect van de vraag hangt vaak samen met het aanbod. Zo zullen materialen waar veel vraag naar is, maar waar ook veel aanbod in is, meestal lagere prijzen hebben, grotendeels als gevolg van concurrentie op de markt.

Laten we een voorbeeld geven van hoe de wet van de vraag werkt. Neem een bedrijf dat een bepaald soort overhemd produceert dat heel erg populair is. Als dat overhemd van een bepaald weefsel wordt gemaakt, zal de prijs van dat weefsel omhoog gaan als gevolg van de toegenomen vraag naar dat populaire overhemd.

Nu we dit hebben vastgesteld kunnen we dieper ingaan op meer concrete voorbeelden van factoren die invloed hebben op waarom stijgen grondstofprijzen en dalen.

Bron van het materiaal

Dit is een van de duurste aspecten van het verkrijgen van een grondstof. Als de voorraden van een bepaald metaal of mineraal opraken, als een strenge winter leidt tot dalende oogsten, als door een grote bosbrand hectaren aan hout afbranden, dan neemt het aanbod, of de beschikbaarheid, van een grondstof af. De vraag zal waarschijnlijk gelijk blijven of zelfs toenemen, maar het aanbod is afgenomen dus de prijzen zullen stijgen.

Transport van grondstoffen

Ook de transportkosten kunnen de prijzen van grondstoffen aanzienlijk beïnvloeden. Dit geldt vooral voor de export en import van goederen. Als er door overheden belastingen of heffingen worden opgelegd op het verkeer van goederen in en uit een land of regio, zal dat de grondstofprijs beïnvloeden.

Natuurlijk spelen er ook andere factoren mee, zoals storingen in de toeleveringsketen, iets wat we het afgelopen jaar overal ter wereld hebben gezien.

Als het moeilijker wordt om goederen te vervoeren, kan het aanbod afnemen omdat het leveren van de goederen te omslachtig is. Hierdoor stijgen de prijzen.

Bovendien is voor de meeste vormen van vervoer van grondstoffen brandstof nodig, zoals lucht-, land-, spoor- of zeevervoer. Als de brandstofprijzen stijgen, gaan ook de prijzen van de te vervoeren grondstoffen omhoog.

Arbeid van grondstoffen

Ook moeten we de kosten voor arbeidskrachten in aanmerking nemen. In de hele toeleveringsketen, van de inkoop van grondstoffen tot het vervoer en de levering van de grondstof, zijn arbeidskrachten betrokken.

Als er onderweg een verschuiving is in de arbeidsinzet, zal er waarschijnlijk ook een verschuiving zijn in de grondstofprijzen.

Als er bijvoorbeeld een verschuiving is in de arbeidsmarkt waardoor het aantal arbeidskrachten afneemt, zoals een staking van werknemers, zal er minder personeel beschikbaar zijn om het materiaal in te kopen of te verzenden, waardoor het aanbod afneemt en de prijs wordt beïnvloed.

Arbeidskosten zijn ook een van de meest controversiële onderwerpen als het gaat om de prijs van grondstoffen.

Veel van de grondstofwinning in de wereld vindt plaats in opkomende landen. Ook de vervaardiging en raffinage van de grondstoffen gebeurt vaak in deze landen.

Op deze markten is arbeid ruim voorhanden en veel goedkoper. Veelgehoorde kritiek is dat de mensen die in deze mijnen en velden werken geen eerlijk loon krijgen en onder onveilige werkomstandigheden moeten werken in vergelijking met wat van rijke landen wordt verwacht.

Maar als deze ondernemingen de lonen zouden betalen die vergelijkbaar zijn met die van arbeiders in de rijke landen en zich zouden houden aan de normen voor arbeidsomstandigheden die typisch zijn voor rijke landen, zouden de arbeidskosten veel hoger zijn en dus ook de grondstofprijzen.

Zuiverheid/kwaliteit van grondstoffen

Een ander interessant punt om bij de prijsstelling van waarom stijgen grondstofprijzen en dalen te betrekken is de zuiverheid van de materialen. Veel grondstoffen worden in verschillende mate van zuiverheid of kwaliteit gewonnen en geraffineerd. Neem bijvoorbeeld olie: je hebt misschien wel eens gehoord van de termen "zoete" en "lichte" of "zure" en "zware" ruwe olie. Zonder al te veel in detail te treden, zoet en zuur verwijzen naar het zwavelgehalte van olie. Hoe "zoeter" de olie, des te minder zwavelgehalte en dus meer zuiverheid.

De termen "licht" en "zwaar" verwijzen naar de waterdichtheid van olie. Hoe lager de dichtheid, hoe makkelijker het is om er benzine of diesel van te maken. Omgekeerd, hoe hoger de dichtheid, of "zwaarder" de olie is, hoe moeilijker te raffineren.

Een ander voorbeeld, dat voor niet-ingewijden misschien nog wel beter te begrijpen is: koffiebonen. Arabica koffiebonen worden beschouwd als bonen van hogere kwaliteit en zullen daarom waarschijnlijk duurder zijn. Robusta koffiebonen daarentegen, die meestal gebruikt worden in goedkopere voorgemalen en instant koffie, zijn meestal van mindere kwaliteit en dus minder duur.

Vervangende goederen

Vaak kan de prijs van een bepaald goed worden beïnvloed doordat de prijs van een ander goed aan het schuiven is.

Om het koffievoorbeeld nog eens te gebruiken, dit keer een voorbeeld uit de praktijk. In 2017 had een droogte in Brazilië, 's werelds grootste koffieproducent, ernstige gevolgen voor het aanbod van Robusta koffiebonen. Tegelijkertijd hadden Vietnam en Indonesië te kampen met te veel regen, wat ook het aanbod van Robusta koffiebonen aantastte.

Omdat het aanbod van Robusta koffiebonen ernstig werd beperkt, wendden kopers zich tot Arabica koffiebonen als alternatief. Deze stijging van de vraag naar Arabica bonen, in combinatie met de daling van het aanbod van Robusta bonen, leidde tot een stijging van de prijs van Arabica koffiebonen.

Overmacht

Hoewel dit al is aangestipt, zijn er een aantal gevallen van overmacht die de prijzen van grondstoffen kunnen beïnvloeden.

Dit laat zich meestal zien in de vorm van natuurrampen zoals tornado's, orkanen, aardbevingen, bosbranden, enz.

Als dit invloed heeft op de vraag naar of het aanbod van een bepaalde grondstof, kan dit de prijs aanzienlijk beïnvloeden.

Wat betekenen de grondstofprijzen voor de consument?

Hoewel het op het eerste gezicht misschien niet zo opvalt, deze verschuivingen in de prijs van grondstoffen kunnen van grote invloed zijn op de uiteindelijke prijs van een eindproduct waarin die grondstoffen zijn verwerkt. Dus, de volgende keer dat je merkt dat de prijs van iets dat je regelmatig consumeert omhoog is gegaan, kan het best zijn dat grondstofprijzen de boosdoener zijn.

Waarom stijgen grondstofprijzen en dalen en hoe Peli u kan helpen

Zoals hierboven uitgelegd, heeft een groot deel van waarom de grondstofprijzen stijgen en dalen te maken met het vervoer van goederen. Goederen die tijdens het vervoer beschadigd raken kunnen een organisatie veel geld kosten.

Peli Products is wereldleider in de productie van stootvaste en schadebestendige verpakkingen voor meervoudig gebruik.

Als je meer wilt weten over hoe Peli je kan helpen met je verpakkingsbehoeften, klik op de knop hieronder om onze volledige catalogus te bekijken.

Nu winkelen voor Peli cases

Subscribe

Kom bij het gesprek