De politie toekomst

De politie toekomst staat de laatste tijd volop in de belangstelling, vooral in de VS, waar een reeks zeer spraakmakende incidenten met burgers aanleiding gaf tot protesten in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Europa.

De methoden en tactieken die politiediensten wereldwijd gebruiken zijn daardoor in twijfel getrokken. Daarom is de toekomst van het politieapparaat een zeer relevant onderwerp in het huidige publieke debat.

Naarmate de wereld verandert, verschijnen er nieuwe vormen van misdaad, nieuwe geavanceerde technologieën en veranderen de relaties tussen de politieagenten en de gemeenschappen die ze beschermen. Het gevolg is dat de basis van politiewerk ook verandert.

Dit betekent veel nieuwe uitdagingen voor het politieapparaat en nieuwe instrumenten en politiestrategieën zullen in de toekomst dus voorop staan bij de veranderingen.

In dit artikel bespreken we een paar van deze uitdagingen en de veranderingen die de politie in de toekomst waarschijnlijk te wachten staan.

Uitdagingen voor het politieapparaat

Grote, snelle veranderingen in de wereld beïnvloeden veel aspecten van de politie op zo goed als elk gebied waar de politie actief is.

Alles wat de politieagenten doet, met wie, waar en hoe, verandert naarmate nieuwe technologieën opkomen en ook de verwachtingen van burgers veranderen.

Uitdaging 1: nieuwe technologie

Nieuwe technologie is misschien wel het meest zichtbare teken van verandering en de bron van een van de grootste uitdagingen voor politiediensten.

Vrijwel iedereen, arm of rijk, heeft altijd een mobiel apparaat bij zich dat enorme hoeveelheden gegevens kan registreren en versturen. Iets wat tien jaar geleden niet eens voor te stellen was. Dit heeft de manier waarop de politieagenten werkt aanzienlijk beïnvloed. En dit is ook waar de uitdaging ligt voor politiediensten.

Zij moeten deze nieuwe technologieën aanpassen aan onderzoek en handhaving zonder hun beproefde traditionele technieken overboord te gooien en zonder het vertrouwen te verliezen in de onderzoeksresultaten die noodzakelijk zijn voor de presentatie van hun bevindingen in de rechtszaal.

Uitdaging 2: nieuwe vormen van misdaad

Met nieuwe technologie ontstaan ook nieuwe vormen van misdaad.

Terwijl politiediensten worstelen met de invoering van nieuwe technologieën in combinatie met traditionele opsporingsmethoden, gebruiken criminelen nieuwe technologie voor nieuwe vormen van misdaad.

Eigenlijk zijn criminelen vaak de eerste gebruikers van nieuwe technologie. Cybercrime, het gebruik van versleutelde berichtentoepassingen en dark web-marktplaatsen voor de verkoop van allerlei illegale zaken, dieren en zelfs mensen, zijn nog maar een paar voorbeelden van de nieuwe vormen van misdaad waar de politieapparaat mee te maken krijgt.

Bovendien heeft de opkomst van digitale valuta's om te betalen voor goederen op dark web-marktplaatsen geleid tot nieuwe vormen van witwassen van cyber-geld, waardoor de opsporing van frauduleuze financiële activiteiten opnieuw moet worden ingevuld.

Politie en criminelen zijn verwikkeld in een soort technologische wapenwedloop en de politieapparaat moet niet alleen nieuwe technologieën toepassen, maar ook de nodige kennis verwerven om ze in hun voordeel te gebruiken.

Uitdaging 3: een veranderend personeelsbestand

Het werven van politieagenten van nieuwere generaties is op zich al een uitdaging. Combineer dat met nieuwe technologie en het wordt nóg lastiger. Demografische en technologische verschuivingen hebben veranderd wat deze jongere agenten van het beroep verwachten. Zoals de bekende criminoloog professor David Wiesburd opmerkt: ‘Jongere agenten hebben een andere cultuur. Uit een onderzoek in Minnesota bleek dat jongere agenten politiewerk eerder zien als een baan dan als een beroep; ze doen het een paar jaar en gaan dan verder met iets anders, in plaats van 20 jaar te werken en dan met pensioen te gaan. Ze zien zichzelf niet automatisch als politieagent voor het leven.’

Dit maakt het werven van personeel tot een uitdaging, omdat er een voortdurend verloop is. Dit was bij vorige generaties niet altijd het geval.

Toch zullen jongere generaties en een constant verloop bij de politie waarschijnlijk bijdragen aan de verspreiding van nieuwe technologie binnen de politiediensten.

Uitdaging 4: veranderende gemeenschappen

Naarmate demografische ontwikkelingen en nieuwe technologieën de werkwijze van de ordehandhaving veranderen, veranderen ook de gemeenschappen die de ordehandhaving moet beschermen. Deze verschuivingen in technologie en demografie veranderen de plek waar mensen wonen, de mensen naast wie ze wonen en de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Dit vormt een uitdaging voor de politie, omdat het moeilijker wordt om betekenisvolle relaties aan te gaan met de gemeenschappen die zij moet beschermen. Het betekent ook een verandering in de communicatie tussen gemeenschappen, tussen politiediensten en over politiediensten.

Elk incident, goed of slecht, bereikt snel een publiek ver buiten één gemeenschap. Deze technologie heeft een grote invloed op de manier waarop de politie met gemeenschappen samenwerkt. Om van gemeenschappen actieve partners in veiligheid, misdaadbestrijding en welzijn te maken, zijn in de toekomst wellicht nieuwe strategieën nodig.

Wat heeft de toekomst in petto voor de politie?

Nu we de uitdagingen hebben geschetst waarmee de politieagenten momenteel wordt geconfronteerd, kunnen we onze discussie richten op hoe de toekomst er voor de politieagenten uitziet. Dit gaat waarschijnlijk gepaard met nieuwe politiestrategieën en het aanpassen van nieuwe technologieën aan het politiewerk.

Nieuwe politiestrategieën

Meestal eindigen discussies over de politiestrategie neer op een debat tussen ‘handhaving en ‘gemeenschapsgerichte politietaken’.

Hoewel er belangrijke verschillen zijn tussen de twee, suggereert onderzoek dat de uitvoering van deze strategieën niet noodzakelijkerwijs het een of het ander hoeft te zijn.

Uit onderzoek naar op handhaving gebaseerde politiestrategieën blijkt dat ze wel degelijk een meetbaar effect hebben op het terugdringen van het aantal misdrijven; ze hebben echter geen positief effect op de gemeenschap, terwijl gemeenschapsgerichte politiestrategieën het tegenovergestelde bereiken. Dus, in de woorden van professor Weisburd: ‘Ik denk dat de toekomst van de ordehandhaving zowel misdaadbestrijding betreft als het hebben van een positieve impact op de gemeenschap.’

De hulpmiddelen van toekomstig werk inzetten

Zoals Deloitte het stelt in hun onderzoek naar de politie toekomst: ‘De politie toekomst hangt af van hoe technologie en menselijk oordeel kunnen worden samengebracht en toegepast op fundamentele taken van het politieapparaat.’

Nieuwe technologieën zijn onmisbaar voor de toekomst van politiewerk, maar ze hebben ook hun beperkingen. Zoals professor Weisburd zegt: ‘[Nieuwe technologieën] kunnen de plaatsen identificeren waar de kans op misdaad groter is, waardoor de politie in een of andere vorm aanwezigheid kan toepassen. Maar elke afdeling die de 'machine' gebruikt zonder gebruik te maken van hun operationele kennis is volgens mij gek. Niemand gaat al je problemen oplossen met een algoritme.’

Dus de politie toekomst met nieuwe technologieën is afhankelijk van teamwerk tussen mens en machine. De technologie kan menselijk politiewerk niet vervangen, maar het kan mensenwerk wel aanvullen, zodat ze elkaars krachten kunnen benutten.

Zoals Deloitte opmerkt: 'Digitale technologie kan enorme hoeveelheden gegevens verwerken om er aanwijzingen uit te halen die een mens nooit zou kunnen vinden, terwijl de mens deze kan aanpassen aan de context, de omstandigheden kan begrijpen en kan samenwerken met andere mensen.'

Dus, het komt neer op:

  • Laat machines rapporten invullen en andere vervelende, veeleisende taken uitvoeren waar computers goed in zijn.
  • Laat menselijke agenten doen waar mensen goed in zijn: interactie met andere mensen.

Op die manier hebben politie agenten meer ruimte voor interactie met de gemeenschap, waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen, en dat verhoogt weer de nauwkeurigheid van machines, een opwaartse spiraal van samenwerking.

De kern van de zaak

De hoofdthema's van de toekomst van het politieapparaat lijken te zijn dat:

  • Handhaving en betrokkenheid van de gemeenschap staan voorop bij nieuwe strategieën.
  • Samenwerking tussen mens en machine is noodzakelijk om nieuwe technologieën in het politiewerk toe te passen en optimaal te benutten.

Omdat de politie toekomst waarschijnlijk meer met de gemeenschap zal samenwerken, moeten ook de fysieke hulpmiddelen die de politieapparaat bij zich draagt top zijn. Peli Products produceert een lijn tactische zaklampen die ideaal zijn voor de politie en andere wetsdienaren die in het veld werken.

Met modellen met oplaadbare USB-batterijen, een brandduur tot 29 uur, een lichtopbrengst van meer dan 1000 lumen en verschillende standen is er wel een tactische Peli-zaklamp voor elke agent.

Voor meer informatie Peli's zaklampen, download een gratis gids door op de knop hieronder te klikken.

Nu winkelen voor Peli Lights

Subscribe

Kom bij het gesprek