Wat is het verschil tussen lucht- en ruimtevaart?

De lucht- en ruimtevaart zijn twee sectoren waar Peli heel bekend mee is. We leveren al meer dan 40 jaar aan professionals binnen deze bedrijfstakken.

Vaak worden de twee bedrijfstakken als één en dezelfde beschouwd en veel mensen gebruiken de termen door elkaar. Er zijn inderdaad wel wat overlappingen, maar toch zijn ze niet precies hetzelfde. Het zijn verschillende vakgebieden en sectoren met verwante activiteiten, maar niet precies dezelfde.

Het leek ons daarom handig voor onze lezers om onduidelijkheden uit de wereld te helpen met een artikel over het verschil tussen lucht- en ruimtevaart.

Wat is ruimtevaart?

Ruimtevaart is, zoals je ziet, een samenstelling van twee woorden: luchtvaart en ruimtevaart. Dus: ruimtevaart houdt zich bezig met het ontwerp, de fabricage en het onderhoud van vliegtuigen óf ruimtevaartuigen en kan worden beschouwd als de wetenschap van het vliegen binnen en buiten de dampkring van de aarde.

Wat is luchtvaart?

Luchtvaart daarentegen betreft mechanisch vliegen en de vliegtuigindustrie. Het is eigenlijk alles wat te maken heeft met vliegtuigen die binnen de dampkring van de aarde vliegen.

Waarin verschillen de luchtvaartindustrie en ruimtevaartindustrie?

Hoewel we de basisverschillen hierboven al hebben aangestipt, is het misschien ook een goed idee om er wat dieper op in te gaan.

De ruimtevaartindustrie is een hightech-sector die zich bezighoudt met onderzoek, design, bouw en onderhoud van zowel vliegtuigen als ruimtevaartuigen. Het omvat ook een breed scala aan diensten zoals het onderhoud, de reparatie en de revisie van vliegtuigen en satellietdiensten binnen de ruimtevaartsector. Als een van de grootste en belangrijkste industrieën binnen de wereldeconomie is de sector onderverdeeld in kleinere bedrijfstakken die zich richten op: militaire vliegtuigen, commerciële vliegtuigen, ruimtevaart, raketten en luchtvaart.

De luchtvaart is heel belangrijk voor de wereldeconomie en houdt zich, zoals we hierboven vaststelden, in het algemeen bezig met het ontwerpen, bouwen, exploiteren en repareren van vliegtuigen die binnen de dampkring van de aarde vliegen.

De luchtvaartindustrie is ook onderverdeeld en heeft vier kleinere sectoren, namelijk: luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, de vliegtuigindustrie en luchtvaartinstellingen.

Waarin verschillen de disciplines van elkaar?

Luchtvaart richt zich op de exploitatie en het onderhoud van vliegtuigen, het ontwerpen van commerciële of militaire vliegtuigen en het beheer van het luchtverkeer.

In tegenstelling tot luchtvaarttechniek richt en ruimtevaarttechniek zich op een paar hoofdgebieden. Ten eerste aerodynamica, dat wil zeggen hoe lucht over, langs en rond voorwerpen stroomt. Vervolgens voortstuwing, oftewel de studie van motoren en brandstoffen die nodig zijn om vliegtuigen of ruimtevaartuigen door de lucht te duwen. Tot slot, de samenstelling en het ontwerp van het vliegtuig of ruimtevaartuig.

Waar houden de professionals in beide bedrijfstakken zich mee bezig?

Professionals in deze bedrijfstakken zijn piloten, luchtverkeersleiders, luchtvaartveiligheidsinspecteurs, vliegtuigbemanning, monteurs van vliegtuiguitrusting en natuurlijk ruimtevaartingenieurs.

Ruimtevaartingenieurs houden zich voornamelijk bezig met het ontwerpen, testen en bouwen van vliegtuigen, ruimtevaartuigen en hun onderdelen, evenals raketten, ruimtestations en satellieten. Hun taak omvat ook het onderzoeken en ontwikkelen van ontwerpspecificaties, het onderzoeken van ongelukken met vliegtuigen, het deelnemen aan testvluchten en het repareren en onderhouden van vliegtuigen en ruimtevaartuigen.

Hoe kan Peli professionals in de lucht- en ruimtevaart helpen?

Zoals vastgesteld, beide bedrijfstakken produceren zeer geavanceerde producten die een hoge mate van bescherming nodig hebben, vooral tijdens het transport. De zeer gespecialiseerde aard van de producten vereist ook een hoge mate van maatwerk voor die bescherming.

Gelukkig produceert Peli Products een breed scala aan waterdichte, luchtdichte, stofdichte en chemicaliënbestendige koffers die ideaal zijn voor de bescherming van vliegtuigonderdelen en instrumenten voor ruimtevaarttechniek. Ze zijn leverbaar in oneindig veel oplossingen en uitvoeringen op maat.

Met ervaren ontwerpingenieurs, testlaboratoria en een team van gedreven deskundigen wordt zeer technische, kwetsbare apparatuur beschermd met een op maat gemaakte kofferoplossing van Peli. Peli-technici bepalen het meest effectieve model en de beste combinatie van materialen voor de betrokken apparatuur.

Peli is dan ook vastbesloten om de luchtvaart en de ruimtevaart te helpen met superieure bescherming voor de vele technologische innovaties in deze bedrijfstakken.

Lees hier meer over Peli's geavanceerde koffers en hoe Peli de luchtvaart en ruimtevaartindustrie helpt.

Download hieronder een gratis gids met Peli's geavanceerde kofferoplossingen voor professionals in de luchtvaart en de lucht- en ruimtevaart:

Download The Guide Now!

Subscribe

Kom bij het gesprek